Data jako základ digitalizace

08. září 2021

Data jsou dnes pro firmy klíčová. Ať už se to týká jejich ochrany a sdílení nebo sběru a zpracování a aplikace. Jak na ně, vám ukážeme v rámci praktického workshopu. 

Registrujte se na seminář

Workshop se koná fyzicky - v Jihlavě a registrace na něj je zdarma. Registraci spustíme v průběhu srpna.

Data jsou dnes pro firmy klíčová. Ať už se to týká jejich ochrany a sdílení nebo sběru a zpracování a aplikace. Jak na ně, vám ukážeme v rámci praktického workshopu. 

Program akce


8:00 

Zahájení workhopu 


8:00 - 9:00

Mluvčí 1

bude doplněno                                             


9:00 - 10:00 

Mluvčí 2

bude doplněno                                            


10:00 - 11:00 

Mluvčí 3

bude doplněno                                            


11:00 - 14:00

Mluvčí 4

bude doplněno                                               


Místo konání

Vysoká škola polytechnická
Tolstého 1556, 586 01 Jihlava

Partnerem akce je