Jak na 3D tisk

22. září 2021

3D tisk již není „novátorskou“ technologií, ale má své nezastupitelné místo mezi klasickými výrobními postupy. 

Registrujte se na seminář

Workshop se koná fyzicky - v Ostravě a registrace na něj je zdarma. Registraci spustíme v průběhu srpna.

Řečníci: 3D wiser, 3Dees, Škoda Auto, Jan Homola, Invent Medical, Miome, IdeaHub, Protolab

Program: odborné přednášky, komentované prohlídky laboratoří IdeaHub, Protolab a testbedu VŠB TUO

Program akce


8:00 

Zahájení workhopu 


8:00 - 9:00

Mluvčí 1

bude doplněno                                             


9:00 - 10:00 

Mluvčí 2

bude doplněno                                            


10:00 - 11:00 

Mluvčí 3

bude doplněno                                            


11:00 - 14:00

Mluvčí 4

bude doplněno                                               


Místo konání

MSIC, Kampus VŠB-TU Ostrava

Partnerem akce je