Dočasná navigace (bude smazána)

Držte krok
s budoucností!

Pořádáme pro vás odborné workshopy a školení, setkání osobností na nejvyšší úrovni- Národní průmyslový summit či diskusní pořad Barometr českého průmyslu. 

 V roce 2021 jsme pro vás již uspořádali 

7

odborných workshopů

2

diskusní pořady

 33 230

diváků shlédlo naše online pořady

Konference, workshopy a odborné pořady NCP 4.0

Nechte se inspirovat novinkami a trendy v oblasti digitalizace a Průmyslu 4.0. Zapojte se do diskuse s odborníky. Prezentujte i vy své případové studie, zkušenosti a expertizu. Tvořte s námi český Průmysl 4.0. 

Data jako základ digitalizace

Data jako základ digitalizace

Sběr dat, jejich bezpečné ukládání a zpracování, využití dat pro preventivní a prediktivní údržbu, robotizace, automatizace a optimalizace výroby, digitalizace logistiky.

Barometr českého průmyslu 2021 - III

Barometr českého průmyslu 2021 - III

Třetí díl pořadu Barometr českého průmyslu se zaměřuje na témata jako investiční politika na podporu průmyslu či energetická koncepce vlády

Jak na 3D tisk

Jak na 3D tisk

Praktické ukázky využití 3D tisku v průmyslové praxi, jakožto svébytné technologie se specifickými užitnými vlastnostmi.

Evropské dotace do digitální transformace – chytré investice s pomocí API

Evropské dotace do digitální transformace – chytré investice s pomocí API

Možnosti financování nových technologií na praktických příkladech

3D tisk v průmyslové praxi

3D tisk v průmyslové praxi

Příklady z výrobních společností, které 3D tisk zařadily do svého portfolia výrobních technologií.

Financování vědeckovýzkumných aktivit firem z národních peněz agentury TAČR

Financování vědeckovýzkumných aktivit firem z národních peněz agentury TAČR

Možnosti financování inovací na praktických příkladech

Investiční pobídky CzechInvestu a další podpůrné programy

Investiční pobídky CzechInvestu a další podpůrné programy

Představení programů podpory zavádění inovací, digitalizace a nových technologií do výroby spravovaných CzechInvestem.

Diskuzní fórum na téma: jak zafinancovat Průmysl 4.0 ve firmě

Diskuzní fórum na téma: jak zafinancovat Průmysl 4.0 ve firmě

Diskuze nad silnými a slabými stránkami jednotlivých přístupů a forem finanční podpory, zamyšlení nad potřebami firem z hlediska zavádění technologií a postupů Průmyslu 4.0, nejvhodnější formy státní podpory a její nutnost.


Realizované události

Interaktivní digitalizační seminář s možností konzultace

Interaktivní webinář pro firmy, které řeší konkrétní problémy digitalizace. Možnost osobní konzultace s odborníky a finanční podpora projektů. 

Energetika a Průmysl 4.0

Chystané změny v energetice a jejich dopad do fungování průmyslových podniků.

Barometr českého průmyslu 2021

Národní centrum Průmyslu 4.0 Vás zve ke sledování druhého vydání unikátního nezávislého diskusního online pořadu osobností českého průmyslu.


Události partnerů

15. 7. od 12:00

Workshop EIT - SME Transform Call Webinar


24. 9. od 18:00

Noc vědců na téma čas


27. 9. - 1. 10

 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems